IMG_20201203_194209.jpg

Běh Dobrého Draka

Program Akce:

 • 8:30-9:30 - Registrace dětských kategorií

 • 8:30-10:30 - Registrace dospělých

 • 9:30 - Yoga rozcvička pro běžce
  (s Ilonou Limberskou)

 • 10:00 - Start dětských kategorií

 • 10:45 - Výklad tratí

 • 11:00 - Start dospělých (všichni najednou)

 • 13:45 - Vyhlášení vítězů

 • 14:00 - hudební mejdan - Sansa Band

 • 15:00 - běžecký workshop (Technika Běhu s Martinou Chrástkovou)

Sansa Band bude hrát v průběhu celého dne!

Program bude postupně aktualizován a doplňován, proto nás nepřestávejte sledovat jak na webu, tak na Facebooku.

 • Facebook Běh Dobrého Draka

Občerstvení

Pro Závodníky:

 • Ionťák (na občerstvovačkách na trati)

 • Čaj

 • Šťáva

 • Ovoce

 • Čokoláda

 • Domácí buchty, koláče

Pro Příchozí (a závodníky samozřejmě také):

 • Pivo

 • Limo

 • Káva

 • Guláš

 • Buchtičky se Šódó

 • A další běžné pochutiny

PRO Amálku 2021

Běh Dobrého Draka

Podmínky Účasti

IMG_20210131_101856_edited.jpg

​Každý z účastníků při přebírání startovního čísla podepíše následující prohlášení:

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost za všechny škody.
 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let, doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ní na jejich dalších šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.

Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.