top of page

so 18. 5.

|

Letiště Trutnov - LKTRUT

Běh Dobrého Draka 2024 - pro Ladunku

Charitativní běžecká akce pro hendikepovaného, který potřebuje naši pomoc - tentokrát pro Ladunku, která se narodila ve 30. týdnu těhotenství a ihned po porodu se musela poprat s krvácením do mozku. V 1. roce života jí diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu s pravostrannou hemiparézou.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
Běh Dobrého Draka 2024 - pro Ladunku
Běh Dobrého Draka 2024 - pro Ladunku

Čas a místo

18. 5. 2024 8:00 – 15:00 SELČ

Letiště Trutnov - LKTRUT, 541 01 Trutnov, Czechia

O události

Charitativní běžecká akce pro Ladunku, která se narodila v 30. týdnu těhotenství s porodní váhou 1 300 g a po porodu musela zvládnout krvácení do mozku. Doma se na Ladunku moc těšili tři sourozenci, kteří ji moc milují a pomáhají.

Trasy vedou po lesních a lučních pěšinkách v délkách 6, 10, 15 km

Dětské závody a hry v areálu letiště 

Pestrý doprovodný program, občerstvení, hudba... a hlavně zdravý pohyb v pěkném prostředí pro celou rodinu, s úsměvem na tváři a pro

Dobrou Věc !

Sdílet událost

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

  • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page