top of page

so 27. 4.

|

Letiště Trutnov - LKTRUT

Běh Dobrého Draka 2019 - Pro Ivetu

Charitativní běžecká akce pro hendikepovaného, který potřebuje naši pomoc - tentokrát pro Ivetu, kterou operace hlavy srazila na invalidní vozík. Dospělé startovné je 100 Kč, přispět ale můžete i částkou vyšší!

Registration is Closed
See other events
Běh Dobrého Draka 2019 - Pro Ivetu
Běh Dobrého Draka 2019 - Pro Ivetu

Čas a místo

27. 4. 2019 9:00

Letiště Trutnov - LKTRUT, 541 01 Trutnov, Czechia

O události

Charitativní běžecká akce pro hendikepovaného, který potřebuje naši pomoc - tentokrát pro Ivetu, kterou operace hlavy srazila na invalidní vozík.

Trasy vedou po lesních a lučních pěšinkách v délkách 5, 9 a 15 km

Dětské závody a hry v areálu letiště

Pestrý doprovodný program, občerstvení, hudba... a hlavně zdravý pohyb v pěkném prostředí pro celou rodinu, s úsměvem na tváři a pro Dobrou Věc !

Sdílet událost

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

  • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page