top of page

DŮLEŽITÉ INFORMACE

IMG_20210131_101856_edited.jpg

I přes postupné rozvolňování restrikcí, budeme muset splnit pár drobností. Prosíme, věnujte tedy pár minut svého času následujícím informačním řádkům, usnadníte sobotní dopoledne sobě i nám.

Podle Mimořádného opatření platného od 31. 5. 2021 

 • start HROMADNÝ: podle programu

  • 10.00 děti

  • 11:00 dospělí

 • Registrace: preferujeme on-line

 • Každý účastník musí předložit potvrzení TNO (testování / nemoc / očkování). Tedy splnit jednu z podmínek:

  • 14 dní od ukončeného očkování,  

  • 180 dní od ukončeného onemocnění C19, 

  • negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní, u dětí mladších 6 let není testování požadovánoLze doložit také doklad o testování ze zaměstnání nebo jiné instituce nebo organizace. Potvrzení musí mít náležitosti ohledně výsledku testu, data testování a razítka.

  • Na místě bude možné se nechat otestovat díky zdravotníkům Safres.

 • Povinnost bude nosit respirátor v celém areálu. 

 • U prezentace bude samozřejmě kasička na příspěvky pro Amálku. Té ale také můžete přispívat i na pro ni zřízený transparentní účet 2801943227/2010

Prosíme, pamatujte, že Běh Dobrého Draka nikdy nebyl závodem jako takovým, ale během pro dobrou věc, abychom pomohli druhému a sami udělali něco pro své tělo!
Těšíme se na každého běžce – tým organizátorů Běhu Dobrého Draka

BĚH DOBRÉHO DRAKA

Běh Dobrého Draka

Podmínky Účasti

IMG_20210201_142415.jpg

Přihlášením se (registrací) k Běhu Dobrého Draka každý z účastníků souhlasí s následujícím prohlášením:

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost za všechny škody.
 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let, doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ní na jejich dalších šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.

Podminky ucasti
bottom of page