top of page

Jak bude probíhat?

DSCN1923.jpg

I přes nová nařízení a restrikce POBĚŽÍME! Prosíme, ale věnujte pár minut svého času následujícím informačním řádkům, usnadníte sobotní dopoledne sobě i nám.

Vzhledem k současným vládním opatřením jsme se rozhodli pro

 • Průběžný start mezi 9. a 12. hod v sobotu 10. 10. 2020 na Letišti v Trutnově - tzn.: Přijdeš -> odprezentuješ se -> dostaneš číslo -> běžíš 6, 10 nebo 15 km podle tvého výběru. Po doběhu zaznamenáme tvůj čas a po doběhnutí všech účastníků vytvoříme výsledky, které vyvěsíme na web a vyhlásíme on-line. Tedy nebude žádný pevný čas startu, abychom vás, maximální počet běžců a běžkyň, "rozmělnili" v čase a prostoru.

 • Dětské závody vzhledem k současné situaci ještě stále řešíme. Zřejmě nebudou mít své závody jako v loňském roce, ale určitě mohou vyrazit na 5km trasu s rodičem nebo jiným doprovodem. Sleduj aktuální info na Facebooku akce.

 • Program: moc nás to mrzí, ale vzhledem k situaci jsme byli nuceni veškerý program zrušit, abychom se nedostávali na tenký led s vládními nařízeními. Děkujeme za pochopení!

 • U prezentace bude samozřejmě kasička na příspěvky pro Lucinku. Té ale také můžete přispívat i na pro ni zřízený transparentní účet 2501752875/2010

 • Po doběhu opět prosíme, rychlé občerstvení a odchod z letiště, aby se vás tam neshromáždilo velké množství. Děkujeme za pochopení!

Prosíme, pamatujte, že Běh Dobrého Draka nikdy nebyl závodem jako takovým, ale během pro dobrou věc, abychom pomohli druhému a sami udělali něco pro své tělo!
Těšíme se na každého běžce – tým organizátorů Běhu Dobrého Draka

BĚH DOBRÉHO DRAKA

Běh Dobrého Draka

Podmínky Účasti

RSCN1091.JPG

​Každý z účastníků při přebírání startovního čísla podepíše  prohlášení o bezinfekčnosti a následující prohlášení:

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost za všechny škody.
 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let, doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ní na jejich dalších šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.

Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

Podminky ucasti
bottom of page